NA MUR BETON

TWÓJ PARTNER

KOMUNIKACJA  Z AKCJONARIUSZAMI

Ogłoszenie dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2024r – POBIERZ

Ogłoszenie dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2023r – POBIERZ

Ogłoszenie dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2022r – POBIERZ

Ogłoszenie dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2021r – POBIERZ

Ogłoszenie dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2020r – POBIERZ

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY – POBIERZ

WEZWANIE NR 1 DO  ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE – POBIERZ

WEZWANIE NR 2 DO  ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE – POBIERZ

WEZWANIE NR 3 DO  ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE – POBIERZ

WEZWANIE NR 4 DO  ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE – POBIERZ

WEZWANIE NR 5 DO  ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE – POBIERZ

WEZWANIE NR 5 DO  ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE – POBIERZ