NA MUR BETON

TWÓJ PARTNER

PROJEKTY UE

„PREFABET – OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA AKCYJNA pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Implementacja innowacyjnej technologii wytwarzania modułowych elementów wypełniających ściany obiektów budowlanych współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-2398/20

Cel projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie nowej technologii planowanej do objęcia ochroną patentową „Sposób wytwarzania modułowych zbrojonych elementów wypełniających ściany obiektów budowlanych” oraz uruchomienia produkcji na jej podstawie nowej grupy produktowej o unikalnych cechach i parametrach dotychczas nieosiągalnych.

Bezpośrednim efektem będzie rozpoczęcie produkcji modułowych zbrojonych elementów wypełniających ściany obiektów budowlanych o zwiększonej wytrzymałości, odpowiedniej pochłanialności akustycznej oraz niskim współczynniku przenikalności cieplnej.

Wartość projektu: 14 817 152,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 6 667 718,40 PLN

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (mrr.gov.pl)
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)

„PREFABET – OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA AKCYJNA pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: Wdrożenie do produkcji innowacyjnych EkoSilikatów o podniesionej gęstości wyrobu jako wynik prac B+R współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (www.poir.gov.pl):

Działanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-1658/18

 Cel projektu:

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie nowej technologii planowanej do objęcia ochroną oraz uruchomienia produkcji na jej podstawie nowego produktu, pod roboczą nazwą EkoSilikat NP24A+ o unikalnych cechach i parametrach nieosiągalnych dotychczas przez wyroby konkurencyjnych producentów.

Bezpośrednim efektem będzie rozpocznie produkcji innowacyjnego produktu wyrobu wapienno – piaskowego, czyli EkoSilikatu o zwiększonym ciężarze właściwym, zwiększonej wytrzymałości i dźwiękochłonności.

Wartość projektu: 14 115 100,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 788 845,00 PLN

Instytucje zaangażowane:

  • Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego (bgk.com.pl)

Przedsiębiorstwo „PREFABET – OSŁAWA DĄBROWA” Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania betonu komórkowego w firmie Prefabet ”.

Celem projektu jest wdrożenie przełomowej technologii wytwarzania betonu komórkowego o zmniejszonej gęstości objętościowej i zwiększonej izolacyjności cieplnej oraz rozpoczęcie na jej podstawie produkcji nowatorskiego materiału termoizolacyjnego.
W efekcie realizacji projektu przedsiębiorstwo „PREFABET – OSŁAWA DĄBROWA” S.A. wzbogaci obecną ofertę i jednocześnie wdroży na rynek nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych, w postaci innowacyjnego betonu komórkowego o zmniejszonej gęstości objętościowej, zwiększonej izolacyjności cieplnej oraz ognioodporności.

Wartość projektu: 12 457 200  zł
Dofinansowanie projektu z UE:  5 605 740zł

Wybór wykonawcy dla części I      24.10.2016

Wybór wykonawcy dla części II     24.10.2016

Wybór wykonawcy dla części III    09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części IV   09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części V    09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części VI   09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części VII  09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części VIII 09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części IX   09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części X    09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części XI   09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części XII  09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części XIII  09.12.2016

Wybór wykonawcy dla części XIV 24.10.2016

Wybór wykonawcy dla części XV  09.12.2016

Zmiana zapytania ofertowego – tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania betonu komórkowego w firmie Prefabet”   25.08.2016

Zapytanie ofertowe: tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania betonu komórkowego w firmie Prefabet”   08.08.2016

Unieważnienie zapytania ofertowgo na dostawę środków trwałych 07.05.2016

Polska-Studzienice: Maszyny przemysłowe 2016/S 060-101046

Zapytanie ofertowe: tytuł projektu: „ Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania betonu komórkowego w firmie Prefabet ”