Nasza firma

Informacja o realizacji zadania


Prefabet Osława Dąbrowa SA informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. „Modernizacja kotłowni w „Prefabet-Osława Dąbrowa” S.A.”.

W ramach umowy WFOŚ/P/70/2015 podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskano pożyczkę w wysokości 2 100 000,00 PLN.

Koszt kwalifikowany modernizacji to 2 705 600,00 PLN.

Modernizacja miała na celu  zwiększenie ekologiczności działania kotłowni poprzez zwiększenie jej wydajności i niezawodności oraz na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Modernizacja polegała na:

  • montażu nowego osprzętu oraz AKPiA do dwóch kotłów ER125
  • montażu nowego kotła ER10 wraz z osprzętem, armaturą i AKPiA
  • zastosowaniu we wszystkich wymienionych kotłach nowoczesnych urządzeń takich jak: cyklony, filtry wstępne, filtry workowe oraz ekonomizery


Wyżej wymienione urządzenia zamontowano i po odbiorze technicznym oddano do ruchu.

Środki finansowe pozyskane przez „Prefabet-Osława Dąbrowa” S.A. pozwoliły osiągnąć założone cele ekologiczne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.wfosigw.gda.pl